Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Introductiepagina
  

 Welkom

De website van de Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is bedoeld om informatie te verschaffen over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met het thema Veiligheid.

De MCV is een van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland die zich richten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en milieubeheerssystemen voor met name die bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Ook heeft het netwerk tot doel om te leren van incidenten en incidentonderzoek.

De doelgroep voor de MCV zijn de BRZO-bedrijven, hun belangrijkste contractors en andere grote procesgerichte bedrijven die hun veiligheidsmanagementsystemen op een hoog niveau willen brengen en houden. De MCV richt zich primair op de bedrijven in Zeeland en West- & Midden Brabant, maar ook vanuit de aangrenzende gebieden zijn bedrijven welkom om aan te sluiten.

De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee zij deelnemers kunnen afvaardigen naar de diverse workshops, via een nieuwsbrief geïnformeerd worden en toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Een stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit een aantal ledenbedrijven van VNO-NCW Brabant Zeeland) zet het beleid uit, stelt de jaarplannen van de MCV vast en onderhoud de contacten met externe partijen zoals de regionale BRZO RUD's, Inspectie SZW en de regionale veiligheidsregio's.

Het inhoudelijke aanspreekpunt voor het netwerk is dhr. D. (Dirk) den Ottelander, coördinator MCV. Het secretariaat wordt gevoerd op het VNO-NCW Zeeland kantoor te Sas van Gent door dhr. M.P. (Marcel) Ganzeman. Zie verder de pagina 'Informatie en contact'.
 
De website kent een publiek deel met algemene informatie over de MCV en een besloten deel met aanvullende informatie voor de contactpersonen en deelnemers aan workshops van de ledenbedrijven.

In het besloten deel is informatie te vinden over de workshops (presentaties en achterliggende documenten), geselecteerde publicaties over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, incidentrapportages en documenten van de werkgroep VeiligWerkVergunningen.

 Nieuws

woensdag 20 februari 2019
Nieuw lid van MCV: Varo Energy Tankstorage BV
Op 20 februari 2019 is Varo Energy Tankstorage met vestigingen in onder meer Geertruidenberg lid geworden van de Masterclass Veiligheid zuidwest. Het bedrijf maakt deel uit van VARO dat in Europa actief is in de raffinage, opslag, logistiek en distributie van brandstoffen. In Nederland heeft VARO Energy door het hele land opslaglocaties, waarvan 4 inrichtingen onder de BRZO-regelgeving vallen (per 1/1/'19). Meer informatie over het bedrijf is te vinden op: www.varoenergy.com

vrijdag 7 december 2018
MCV Symposium Innovatie en Veiligheid 4 december 2018
Het initiatief van Masterclass Veiligheid Zuidwest en het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie dat in 2017 werd genomen tot een gezamenlijk symposium, is in 2018 uitgebreid met diverse andere partners, zoals VNCI, Schelde Safety Network, Competence Development Center en havenbedrijf North Sea Port.
Op 4 december 2018 kon daardoor de MCV leden een uitgebreid en boeiend dagprogramma geboden worden.
In de ochtend was er een keuze tussen:
- een rondvaart op het schip van North Sea Port om bijgepraat te worden over diverse initiatieven in de Kanaalzone, zoals de uitwisseling van producten als waterstofgas tussen bedrijven via buisleidingen;
- presentaties bij het Portaal van Vlaanderen over (veiligheid bij) de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen en een bezoek ter plaatse bij het enorme bouwproject;
- demonstraties en presentaties in en om het Bio Base Europe Training Center, varierend van nieuwe blustechnieken (link: artikel PZC) tot boldrones.

In het middagprogramma werden de deelnemers welkom geheten door Saskia Goole, siteleader ICL Terneuzen die aangaf dat het inzetten op de duurzaamheidsambities van bedrijf, regio en Nederland ook tot een verdere verhoging van het veiligheidsniveau in de chemische industrie. Na ook teruggeblikt te hebben op het ochtendprogramma, gaf ze het woord aan Collette Alma, directeur VNCI, die met een aansprekend filmpje terugblikte op 100 jaar VNCI, maar ook een doorkijkje gaf naar de ambities richting 2030 en verder naar 2050. De regionale inkleuring van een aantal van deze (klimaat)ambities werd vervolgens gepresenteerd door Daniel Goedhuis, programmamanager van Smart Delta Resources. De deelnemers in de zaal werden hier vervolgens ook actief bij betrokken door via hun smartphone de eigen ideeën over klimaatoplossingen op het scherm geprojecteerd te krijgen.

Professor Ira Helsloot nam ons mee in de uitdagingen die voor ons liggen om de veiligheid in de chemische industrie nog verder omhoog te brengen. In zijn opening zette hij de visie op veiligheid in een ander perspectief: de chemische industrie geeft aan veel mensen werk, maar als door zeer strenge en onrealistische eisen aan de industrie deze werkgelegenheid uit Nederland zou verdwijnen, kost dat per persoon die zijn baan is verloren effectief meerdere jaren van zijn leven!
Ook waarschuwde hij om niet alle verwachtingen voor het verbeteren van veiligheid in technologie te leggen: de luchtvaart toont ons ook recent weer aan dat door corrigerend optreden van piloten, ernstige incidenten voorkomen zijn die anders door software zouden zijn veroorzaakt. Hij besluit zijn betoog dat de wetenschap momenteel ook niet goed weet hoe veiligheid verder effectief verhoogd kan worden en doet voor de lessen graag een beroep op het aanwezige bedrijfsleven om hun ervaringen daarover te delen met de wetenschap.

Dat het soms ook radicaal anders kan, betoogde key-note speaker Allard Droste. De auteur van 'Semco in de polder' deelde zijn ervaringen om na de overname van een metaalbewerkingsbedrijf van gevelplaten, dat door het loslaten van nagenoeg alle principes van hiërarchie, autorisaties en vergaderstructuren, maar onderling vertrouwen in elkaar als uitgangspunt te nemen, er ook een zeer succesvol bedrijf tot stand kan komen waarin ook veiligheid voldoende aandacht krijgt. Vanuit de zaal kreeg hij veel vragen of en hoe dat bij andere bedrijven en hele grote bedrijven naar zijn idee ook mogelijk zou zijn om een dergelijke geheel andere organisatieaansturing in te voeren. Allard's idee is dat het zeker geen unieke en eenmalige prestatie is (een tweede bedrijf van hem werkend op dezelfde principes is recent in Breda weer goed aan het groeien), maar er lijken wel diverse randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de groepsgrootte van het totaal aantal medewerkers (50 à 100) en een meewerkende ISO-auditor nodig.

Met deze inspirerende en radicale visie die op ervaringen gestoeld is, vroeg dagvoorzitter Joost Hoebink vervolgens nog de reactie aan Anton van Beek (pres.dir. Dow Benelux en voorzitter Veiligheid Voorop), Henk Koenders (inspectie SZW), Saskia Goole en Collette Alma.

Na dank aan alle deelnemers en sprekers nodigde Hoebink eenieder uit bij de (alcoholvrije) borrel, waar het gesprek over alle indrukken van de dag nog lang resoneerde in de grote hal van het Bio Base Europe Training Center.

Marcel Ganzeman
secr, MCV

Meer nieuws
Veiligheidsdag Veiligheid Voorop

 Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige gebeurtenissen.