Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Introductiepagina
  

 Welkom

De website van de BZW Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is bedoeld om informatie te verschaffen over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met het thema Veiligheid.

De MCV is een van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland die zich richten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en milieubeheerssystemen voor met name die bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Ook heeft het netwerk tot doel om te leren van incidenten en incidentonderzoek.

De doelgroep voor de MCV zijn de BRZO-bedrijven, hun belangrijkste contractors en andere grote procesgerichte bedrijven die hun veiligheidsmanagementsystemen op een hoog niveau willen brengen en houden. De MCV richt zich primair op de bedrijven in Zeeland en West- & Midden Brabant, maar ook vanuit de aangrenzende gebieden zijn bedrijven welkom om aan te sluiten.

De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee zij deelnemers kunnen afvaardigen naar de diverse workshops, via een nieuwsbrief geïnformeerd worden en toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Een stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit een aantal BZW-bedrijven) zet het beleid uit, stelt de jaarplannen van de MCV vast en onderhoud de contacten met externe partijen zoals de regionale BRZO RUD's, Inspectie SZW en de regionale veiligheidsregio's.

Het inhoudelijke aanspreekpunt voor het netwerk is dhr. D. (Dirk) den Ottelander, coördinator MCV. Het secretariaat wordt gevoerd op het BZW kantoor te Sas van Gent door dhr. M.P. (Marcel) Ganzeman. Zie verder de pagina 'Informatie en contact'.
 
De website kent een publiek deel met algemene informatie over de MCV en een besloten deel met aanvullende informatie voor de contactpersonen en deelnemers aan workshops van de ledenbedrijven.

In het besloten deel is informatie te vinden over de workshops (presentaties en achterliggende documenten), geselecteerde publicaties over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, incidentrapportages en documenten van de werkgroep VeiligWerkVergunningen.

 Nieuws

donderdag 21 september 2017
Persbericht MCV: Kennisnetwerk Veiligheid blikt vooruit naar de komende 10 jaar

De BZW Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is een kennisnetwerk van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Tien jaar terug is door een aantal grote bedrijven in West-Brabant en Zeeland het initiatief genomen om met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging deze Masterclass te starten. Op 21 september 2017 komen de leden vanuit bijeen in Bergen op Zoom in een jubileumbijeenkomst om terug te kijken op resultaten van de afgelopen jaren, maar ook om de uitdagingen voor de komende jaren met elkaar te bespreken.

De afgelopen jaren hebben directeuren, managers en veiligheidsspecialisten van met name bedrijven uit de chemische industrie en hun belangrijkste aannemers (contractorbedrijven) met elkaar kennis uitgewisseld en ‘best-practises’ gedeeld in 60 workshops en trainingen. Al deze workshops hebben als doel om het werken van mensen met techniek en systemen op de fabrieken nog veiliger te maken.

Voorzitter van de stuurgroep Doug McKnight van Dow Benelux: “De industrie realiseert zich dat de samenwerking tussen contractors en industrie de veiligheid verder vooruit kan helpen, maar dat is ook iets wat de maatschappij en overheid van hen verwacht. Die ketensamenwerking in de regio is een goede zaak. Met de dit jaar gestarte Verbetergroep van de MCV kunnen we nog meer van elkaar leren. Ook leiderschap is een belangrijke bepalende factor hoe veilig gewerkt wordt.“

Peter van den Eijnden van Sabic, stuurgroeplid, vult aan: “De afgelopen jaren is het kennisnetwerk uitgebreid tot 49 bedrijven, maar daarmee participeren nog niet alle risicobedrijven uit de regio. De activiteiten van de MCV moeten de komende jaren zich verder richten op effectief van elkaar leren over veilig in de omgeving werken, zodat de andere risicobedrijven graag willen aanhaken. Ook willen we op diverse thema’s samen blijven optrekken met de overheid. Dit om door de bedrijven vanuit de overheid te leren waar de verbeterpunten zijn en vanuit de bedrijven aan te geven waar investeringen in veiligheid het beste resultaat in risicoreductie kunnen opleveren.”

De jubileumbijeenkomst op donderdagmiddag 21 september daagt de deelnemers uit om de belangrijkste onderwerpen voor het kennisnetwerk in de komende jaren op tafel te leggen, maar de deelnemers worden ook uitgedaagd om kritisch naar zichzelf te kijken hoe zij invulling kunnen en moeten geven aan leiderschap in veiligheid in hun eigen bedrijf.


donderdag 21 september 2017
Bericht Veiligheidsregio Zeeland: Zeeuwse Week van de Veiligheid 9 t/m 15 oktober 2017

Hoe goed we met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden voor inwoners en bezoekers, 100 procent garantie op veiligheid bestaat natuurlijk niet. Er kan altijd wat misgaan. En hoe snel de hulpverlening ook op gang komt, de eerste minuten ben je op jezelf aangewezen. Het is belangrijk om dan meteen de juiste dingen te doen om jezelf en anderen te redden. Daar wil Zeeland Veilig bij helpen.
Onder andere via de website www.zeelandveilig.nl. De site wordt onderhouden door Veiligheidsregio Zeeland en laat voor de meest voorkomende gevaren in Zeeland zien wat je moet doen als er wat mis gaat. Als er een (groot) incident is in Zeeland dan verschijnt op deze website alle informatie over het incident en wat mensen moeten doen om veilig te zijn. Wil je op de hoogte zijn van incidenten in Zeeland, dan kan je ook via Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig de berichten van Veiligheidsregio Zeeland volgen. Bij een groot en acuut gevaar wordt een NL-alert uitgezonden naar smartphones in het betreffende gebied en gaat soms ook de sirene af.

Zeeuwse Week van de Veiligheid – 9 t/m 15 oktober
Omdat gebleken is dat veel inwoners de website en de sociale media niet kennen, is er een plan bedacht om mensen te informeren. Een van de activiteiten is de Zeeuwse Week van de Veiligheid, die gehouden wordt van 9 t/m 15 oktober en waarin diverse organisaties in Zeeland op hun eigen manier aandacht besteden aan veilig en gezond leven in Zeeland. Gemeenten, brandweerkorpsen, andere organisaties die zich bezighouden met veiligheid, maar ook scholen en bedrijven organiseren activiteiten tijdens de week of plaatsen informatie op de website, in sociale media, in wijkbladen, wachtruimtes of in andere eigen communicatiemiddelen. Zo worden er brandweeroefeningen gehouden, zijn er open dagen bij brandweerposten, is er een College Dijkveiligheid, speelt de politie het spel ‘Boef in de wijk’, doet gemeente Middelburg een Facebookactie, enz. Het complete programma staat op www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek.

Pop-upstore veiligheid in Vlissingen
Burgemeester van den Tillaar opent in de Zeeuwse Week van de Veiligheid een pop-upstore in de binnenstad van Vlissingen. De pop-upstore is geïnitieerd door Veiligheidsregio Zeeland en blijft zo’n 3 maanden in Vlissingen. Bezoekers krijgen er informatie hoe ze (brand)veilig kunnen leven in Zeeland.
Er zijn in Nederland al diverse succesvolle pop-upstores met als thema Brandveilig Leven gerealiseerd. In Zeeland willen we dat concept verbreden en, passend binnen het concept Zeeland Veilig, informatie en beleving bieden over het totale veiligheidsgebied.

TV, radio en sociale media
Veiligheidsregio Zeeland organiseert op werkdagen samen met Omroep Zeeland een dagelijks (kort) TV-en radioprogramma over veiligheid. Specialisten op het gebied van veiligheid van Veiligheidsregio Zeeland, politie, Waterschap, Evides, etc. vertellen wat inwoners kunnen doen voor de eigen veiligheid. We zoomen daarbij vooral in op de thema’s brand, waterveiligheid, nucleaire veiligheid, uitval nutsvoorzieningen en ongeval gevaarlijke stoffen.
Verder zijn er elke dag berichten in de sociale media, zowel van Veiligheidsregio Zeeland als ook van veel gemeenten. Alles met het doel aandacht te krijgen voor veiligheid en de eigen rol van de Zeeuwen (en bezoekers) hierin. En natuurlijk voor de website www.zeelandveilig.nl en de sociale media die daarbij horen. Vanaf 18 september start de publiciteitscampagne voor deze week.


Meer nieuws
Staat van de Veiligheid: geen langdurige onbeheerste veiligheidssituaties in majeure risicobedrijven

 Agenda

29-9-2017 9:00   Workshop 52A - Veilig Werk Vergunningen (i.s.m. Deltalinqs University en NOGEPA) 
Was eerst gepland op 31-10, maar vanwege Landelijke dag Veiligheid Voorop op 2 november met 1 week vervroegd.
24-10-2017 12:00   MCV Workshop 53 
2-11-2017 9:00   Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 
29-11-2017 13:30   MCV Verbetergroep 
7-12-2017 12:30   Workshop 54 - Symposium Innovatieve methoden en technieken voor veiligheid