Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Introductiepagina
  

 Welkom

De website van de Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is bedoeld om informatie te verschaffen over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met het thema Veiligheid.

De MCV is een van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland die zich richten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en milieubeheerssystemen voor met name die bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Ook heeft het netwerk tot doel om te leren van incidenten en incidentonderzoek.

De doelgroep voor de MCV zijn de BRZO-bedrijven, hun belangrijkste contractors en andere grote procesgerichte bedrijven die hun veiligheidsmanagementsystemen op een hoog niveau willen brengen en houden. De MCV richt zich primair op de bedrijven in Zeeland en West- & Midden Brabant, maar ook vanuit de aangrenzende gebieden zijn bedrijven welkom om aan te sluiten.

De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee zij deelnemers kunnen afvaardigen naar de diverse workshops, via een nieuwsbrief geïnformeerd worden en toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Een stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit een aantal ledenbedrijven van VNO-NCW Brabant Zeeland) zet het beleid uit, stelt de jaarplannen van de MCV vast en onderhoud de contacten met externe partijen zoals de regionale BRZO RUD's, Inspectie SZW en de regionale veiligheidsregio's.

Het inhoudelijke aanspreekpunt voor het netwerk is dhr. D. (Dirk) den Ottelander, coördinator MCV. Het secretariaat wordt gevoerd op het VNO-NCW Zeeland kantoor te Sas van Gent door dhr. M.P. (Marcel) Ganzeman. Zie verder de pagina 'Informatie en contact'.
 
De website kent een publiek deel met algemene informatie over de MCV en een besloten deel met aanvullende informatie voor de contactpersonen en deelnemers aan workshops van de ledenbedrijven.

In het besloten deel is informatie te vinden over de workshops (presentaties en achterliggende documenten), geselecteerde publicaties over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, incidentrapportages en documenten van de werkgroep VeiligWerkVergunningen.

 Nieuws

vrijdag 21 september 2018
Bericht Veiligheidsregio Zeeland: Week van de Veiligheid van 8 tot en met 14 oktober 2018
In de tweede Zeeuwse Week van de Veiligheid staat veiligheid in al zijn facetten centraal. Diverse Zeeuwse organisaties dragen hieraan bij: open dagen bij brandweerposten, het spel ‘Boef in de wijk’ van de politie, diverse activiteiten bij gemeenten, ontruimingsoefeningen, enz. Bovendien is er elke avond een kort TV-programma over veiligheid in Zeeland op Omroep Zeeland. Diverse organisaties hebben meegewerkt om vijf belangrijke veiligheidsthema’s in beeld te brengen. En natuurlijk is er volop aandacht voor veiligheid via diverse websites en sociale media.

Meer weten! Kijk dan op: www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek.


Of zie bijgaande brochure voor meer info voor bedrijven en organisaties die actief willen deelnemen aan deze Zeeuwse Veiligheidsweek.

maandag 16 juli 2018
Rapport Staat van de Veiligheid 2017 aangeboden
De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens een beeld van de naleving en de veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen 2015) in Nederland in het jaar 2017.
De rapportage over de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 (hierna de Staat) wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden.

Via deze link kunt de rapportage downloaden

Meer nieuws
TCVT Boekje wordt Digital Safety Passport

 Agenda

25-10-2018 13:00   Workshop 'Management of Change' (MOC) 
Deze workshop gaat in op het thema 'Management of Change'. Hoe ga je om met het vastleggen en bepalen van risico's van veranderingen in installatie en processen. 

Op deze datum zou in eerste instantie het thema 'Veiligheid bij onderhoud-stops'...
28-11-2018 13:00   MCV Verbetergroep 
Bijeenkomst voor de MCV contactpersonen/leden Verbetergroep
4-12-2018 12:00   Symposium Innovaties en Veiligheid 
Vervolg op de succesvolle bijeenkomst van 7 december 2017.